Велика Магеланова Хмара

 
Оди. Книга перша 
Оди. Книга друга. 
Оди. Книга третя. 
Оди. Книга четверта. 
Еподи. 
КВІНТ ГОРАЦІЙ ФЛАКК
ТВОРИ
 
Сатири. Книга перша.
Сатири. Книга друга.
Послання. Книга перша.
Послання. Книга друга.
Про поетичне мистецтво.

Велика Магеланова Хмара